Om

I första hand är Lorands Plåtslageri ett traditionellt byggnadsplåtslageri som specialiserar sig på takomläggning och fasadomläggning. Vi har skickliga och kompetenta takläggare och plåtslagare med mångårig erfarenhet av byggnadsplåtslageri. Allt från nyproduktion och renoveringar till totalentreprenader. t.ex.  falsade plåttak, skorstensbeslag, fotplåtar, fönsterbleck, hängrännor och stuprör m.m.

Vår styrka ligger i att vi tillverkar alla plåtdetaljer till taket i vårt plåtslageri vilket innebär att tillverkningen sker parallellt med takomläggningen. På så vis kan arbetet slutföras på utsatt tid. Dessutom det är hantverkets kvalitet som styr verksamheten. Kvalitet är nyckelordet i alla genomförda arbeten.

Vi har anställda plåtslagare och takarbetare och lejer således inte ut entreprenaden till andra bolag. Vi ställer höga krav på kvalitet, punktlighet och tydlig kommunikation med dig som kund.

Lorands Plåtslageri renoverar tak och plåt i hela Skaraborgs län.

I andra hand  förutom plåtslageri  kan vi också erbjuda tillverkning och montering av typgodkända ventilationssystem för fastigheter och industri. Lorands Plåtslageri installerar, reparerar och servar alla typer av ventilationsanläggningar.

Anlitar du oss kommer du möta effektiva och noggranna medarbetare. Det gäller både för ett planerat uppdrag och när du behöver oss snabbt på plats.

Plåtslagare för din tjänst